концепция

 :::::::::::::::

Eпохата ни е задъхана – епоха на ускорение, динамика, свръх-информация и `транс-всичко`        .
 
На съвременните  артисти се предлага  постоянно генерираща се палитра от изразни средства,  която те да  опознават и овладяват. По време на експериментите си   с  новите  форми и техники много от тях  се трансформират  в `арт-номади`. В един или друг момент  повечето  спират и се установят в хибрида, към който се съотнасят най-точно, всеки – надграждайки  в своята ниша. Последователно  или изтласквани от наложеното темпо  адаптивните и новаторите  проправят път напред със задълбочеността си. Някои  по-късно  усядат като бъдещи традиционалисти. А други, вперили поглед към новите хоризонти  заприличват на `неразбрани `човеци – оркестри“, изгубват  принадлежност и потъват в морето на безкрайните възможности . 
 
Самото произведение на изкуството се променя в крак със света, и в известен смисъл също се превръща в номад .За да бъде провокативно, актуално и ярко в изказа си, то  търси за състояването си най-подобаващите му  похвати. Препуска в различни области, търси своите автори, знакова система и форма. Авторът-абсолют от миналото днес бива заместен с групи от съавтори. Натюрмортът  еволюира в  аугментиран портрет, картина в някоя галерия сменя светлосенките си в зависимост от климата или слънцето навън, скулптурата и архитектурата се срещат с абстрактния звук и създават нови послания , чрез интерактивните инсталации произведенията на изкуството оживяват и взаимодействат в реално време със своята публика.
Създаването на произведение днес става  по-хибридно от всякога. Езиците на изкуствата се преплитат с бясно темпо и много от нас се изправят пред предизвикателството да изучават все повече  и повече от тези езици.
Всевъзможни арт-форми  се смесват  една с друга, а и  с различни  аналогови или дигитални технологии за да разширяват спектъра си на изследване. Вместо да граничат, науката и изкуството изграждат нови  мостове помежду си.Така  в много случаи съчетаването на различни техни елементи ражда тип произведение, което е трудно да се определи, на това се дължи и появата на множеството нови жанрове и понятия  през  последните десетилетия .
 
Целеустремеността на изкуството към интердисциплинарност  и необходимостта му  от изразяване на все по- различни езици вероятно се оказва съвременният начин за преосмисляне на мита за Вавилон  и   предоставя уникална възможност за  комуникация помежду ни в  постоянно растящата  глобална мрежа.

…”

Цвета Богданова

_____________________________________________________________________________________________________________

ЕСТЕСТВО И ЗАДАЧИ  НА ARTNOMADIKA :::::::::::::::

От 2011 ARTNOMADIKA  е сформирана като лаборатория за колаборации между млади български артисти с интереси и умения в  различни жанрове.  Със съвместната си работа участниците възнамеряват да се фокусират в  серии от медия арт проекти върху преосмислянето  на мита за Вавилон днес (в модерната епоха на  хибридизирани изразни средства и групово творчество) посредством  дигитални медии, интерактивно,  визуално изкуство и саунд арт.  Освен с индивидуални проекти, артистите работят като постепенно нарастващ екип  и практикуват своеобразен арт- номадизъм – създавайки сами условия, благодарение на които  да разменят роли, опитват нови жанрове  и учат умения и техникиедни от други.

ЦЕЛИ      :::::::::::::::

Лабораторията си поставя три основни задачи:

I.  – дългосрочно наблюдение на  арт номадството като устойчива тенденция в изкуството от началото на XX век насам ;

II.- изграждане на мрежа от арт-номади;

III.- групово създаване на  изкуство  в полето на новите медии;


#  ARTNOMADIKA ПРОУЧВАНИЯ – Дългосрочно  наблюдение на  арт номадството, разделено  на 2 части, всяка- със свои подразделения:

1.   men-orchestras /човеци-оркестри   –  [before/преди ]  и  [now/сега]:
най- главно с фокус върху артисти, които се занимават  с повече от един тип изкуство или смесват различни дисциплини в работите си,   автори, изграждащи сами продуктите си на принципа DIY,  както и интересни биографии на преквалифицирали се артисти от едно изкуство в друго;
2.  the art as nomad /изкуството като номад –  [before/преди ]  и  [now/сега]:
съвместни проекти  между артисти, артисти и `компютърджии`  в областта на интерактивните,  кинетичните и звуковите инсталации, биоарта, био-тек изкуството;


#  ARTNOMADIKA ПРОЕКТИ:

Главни теми за изследване и разработка в нашите  работи са и ще бъдат:

–  субективността във възприемането на едно  произведение  на изкуството;

–  преплитане ролите на автор и публика   за създаване на нови  творби;

–  пресъздаване на самата публика като  произведение на изкуството;

– съпоставка на  индивидуаното отчуждение  на Човека със заобикалящия го глобализиращ се свят;

#  ARTNOMADIKA  И ВИЕ :

>> Ако желаете да участвате в проучванията ни  – любезно Ви каним да ни изпращате свои текстове  на адрес- artnomadika@hotmail.com, или свободно да коментирате каквото ви интригува на страниците на сайта ни  !
>>  Ако считате себе си за арт – номад и желаете да се присъедините към други проекти на екипа ни, заповядяйте !!!

 ***  Смятаме следните персонажи за метафора на всички арт номади и техните творчески усилия днес :

____________________________________________________________________________________________

   Визията на Кантор

https://i1.wp.com/www.cricoteka.pl/en/images/artykuly/d24kjh_ojciec__wojciech__walpor__-_kurka_wodna__1967maly.jpg

“Чудаците.

Навремето, изследвайки скитниците в Париж и Краков , ги нарекох “Хора, непонятни за останалите” – не заради външния им вид (“pittoresque”) а заради отделния им философски възглед – подбудиха ме да създам  цели серии от персонажи, картини и хепънинзи: “Човешки амбалажи”, “Чудаците и техния багаж”, “Трупа от пътуващи артисти”, “Идеята за изкуството като Пътешествие” (1963).”
 Mетаморфози. Teкстове за годините от 1928 – до 1974] Kраков:  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Księgarnia Akademicka, 2000, p. 360.
https://i2.wp.com/www.cricoteka.pl/en/images/artykuly/c00o7i_rowerek1.jpg

Manikin “The Dead Class”, 1975

“Манекен на дете, закачен  към механизъм от велосипед, така че движението му да се контролира от колелата и да изглежда абсурдно и некоординирано . . .
Сложно возило, подобно на колело с кукла на момче в училищна униформа: още една Машина на Потисничество, конструирана за  “The Dead Class”  през 1975.”

Tадеуш Кантор,  оригинална ремарка, от архива на  Cricoteka

_____________________________________________________________________________________

Визията на Йозеф Бойс

 Joseph Beuys, Capri Batterie
capri batterie joseph beuys, 1985
“Творчеството не е монопол на художниците. Това е  решаващият  факт, който започнах да осъзнавам, и тази идея за  по-разширено  творчество  се превърна в моята  концепция за изкуство. Когато казвам, че всеки е творец, имам предвид, че всеки може да  определи доколко се съдържа живот  в неговата специфична практическа сфера, било то – живопис, музика, инженерство,  грижа за болните, икономика  или каквото и да е. От всички страни крещящо ни заобикалят фундаментите  на живота, които   са вече оформени или отдавна създадени. Но нашата идея за култура е силно ограничена, защото винаги сме я апликирали към изкуството. Дилемата на музеите и други културни институции произтича от факта, че културата е като изолирано поле, а изкуството е дори още по-изолирано: кула от слонова кост в полето на културата, заобиколена на първо място от  целия комплекс  култура и образование, а после и от медиите, които също са съставна част на културата. Имаме една ограничена представа за култура, която принизява всичко до  възвишената ни  концепция за изкуството, което е изтласкало  музеите в тяхната настояща слаба и изолирана позиция. Нашата концепция за изкуството трябва да бъде универсална , и да  притежава университетския интердисциплинарен характер, където да съществува департамент  с нов  възглед за изкуството и науката.’
Йозеф Бойс
_______________________________________________________________________________________
 
artnomadikasmalltxt.gif

__________________________________________________________________________________________________________________________________

© artnomadika 2011

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s