# art & science 002 / tag: interactive art

The next nature theme :::::::::
Funky Forest

< Funky Forest / Фънки градина >

I am a tree and I need water! Dance with me! Guide the river!
Together with designer Emily Gobeille, Theodore Watson created the Funky Forest, an interactive ecosystem where people can grow their own tree with their bodies by posing in front of a huge canvas. The trees are watered by guiding a projected river on the floor.
“The health of the trees contributes to the overall health of the forest and the types of creatures that inhabit it.”
Cinekid Festival, Amsterdam, the Netherlands ).
Аз съм дърво и имам нужда от вода ! танцувай с мен! Напътствай реката!
Дизайнерите Емили Гобей и Tеодор Уотсън създават Funky Forest, интерактивна екосистема, където всеки участник може да отгледа собствено дърво с тялото си, позирайки пред голямо платно. Дърветата` пият` вода от прожектирана на пода река, задвижвана от телата на участниците  .
“  Здравето на всяко дърво допринася за здравето на цялата гора и за всички същества, които я населяват.”
(Cinekid Festival, Амстердам, Холандия).

muonics.net |

>>

< Playing with Dry Water / Да поиграеш със суха вода >

 

The Waterboard is an interactive installation by Mike Burton giving the user a chance to play with water without getting wet. By drawing lines on the whiteboard, the water will follow a different course. Abstract life forms may appear in basins and where the water is stagnant it will become turbid.
Playing with Dry Waterwaterboard by mark burton

The project won the 2007 RSA Design directions award.

 
Водната дъска представлява  интерактивна инсталация на  Mайк Бъртън и предоставя на юзъра възможност да си поиграе с вода, без да се намокри. В зависимост от нарисувани на дъската линии , водата следва различни посоки. Абстрактни форми на живот се появяват и там, където водата е замърсена, помътнява като метафора за нарушаването на екоравновесието.

През  2007г проектът печели награда на дирекция Дизайн, RSA .

 

повече инфо на rsadesigndirections.org

>>

Light weeds

 

 

< Light weeds/ Бурени от светлина >

 

Lightweeds is a project by Simon Heijdens and currently exhibited at the MoMA – part of the Design and the Elastic Mind exhibition.
The organisms – plants, weeds, trees – exist as a light-projection on the walls of the MoMA building. Their behaviour – growth, movement, pollentation or plant generation – is influenced by actual circumstances – weather and human movement – outside. Measured by sensors, the data directly influences the behaviour of the projected organisms.
“Nature is becoming rare in our daily life, as we pass most of the day in perpetual spaces with conditioned climates and 24 hour lighting that mute the relief of the day and year. When unplanned natural elements like a lifting breeze, a sudden shower or a setting sun are planned out of our surrounding, the timeline of our every day is lost.”
Simon Heijdens is a designer and artist, currently living in London where he teaches at the Interactive Design Department of the Royal College of Art.

Lightweeds  е  проект на  Саймън Хейдънс  и вмомента е изложен в  MoMA – като част от изложбата   Дизайн и Еластично съзнание.
Организмите – растения, плевели, дървета – всъщност предсталяват прожекция на светлини върху стените на музея MoMA . Поведението им – движение, растеж, зараждане и размножаване – зависи от актуалните обстоятелства  – климатичните условия и поведението на минувачите извън сградата. Измервани със сензори, данните директно влияят на поведението на прожектираните организми.
“Природата се превръща в рядкост в днешно време. Прекарваме по- голямата част от времето си в пространства с изкуствено поддържана температура и 24-часово осветлениеК които размиват границите  ден-година. когато  природни елементи като полъх на вятъра, внезапно преваляване или залез  са  отделени от заобикалящата ни среда, линията на времето изчезва от  всекидневието ни.”
Саймън Хейдънс е дизайнер и артист, който живее в Лондон и  преподава  в Департамента за Интерактивен Дизайн на Кралсккия Колеж по Изкуства.

                            

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s